Từ 8h - 20h, Tất cả các ngày trong tuần ( trừ ngày lễ )
02422620909 Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Certificati

EN ISO 9001:2015

I migliori

#1 PER LA GRAFITE

Yes, we care!

REUSE PHILOSOPHY

Catalogue

Danh mục sản phẩm ECO

Danh mục sản phẩm: ECO. là nhà sản xuất điện cực graphite, đồng và đồng vonfram. Nó cũng phân phối các vật liệu và sản phẩm liên quan đến thế giới E.D.M., do đó đồng thô và than chì, dây, bộ lọc và các vật liệu phụ kiện, bao gồm cả máy móc để xử lý thành phẩm và nước.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

Costruzione elettrodi

Tecno E.D.M. è specializzata nella progettazione di elettrodi in grafite, rame e rame tungsteno. L’esperienza e le certificazioni ISO 9001:2008 ci rendono un’azienda allʼavanguardia nel settore.

CATALOGO PRODOTTI TECNO EDM

Scopri tutte le novità più importanti legate al mondo dell’elettroerosione con il nostro catalogo prodotti completo TECNO EDM.

Catalogo Prodotti