Từ 8h - 20h, Tất cả các ngày trong tuần ( trừ ngày lễ )
02422620909 Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Certificati

EN ISO 9001:2015

I migliori

#1 PER LA GRAFITE

Yes, we care!

REUSE PHILOSOPHY

Eco EDM espone a MECSPE 2021

News Tecno EDM

Bạn sẽ tìm thấy chúng tôi tại Pavillion 19, Stand 44

Đối với 20 phiên bản cùng với các công ty trong ngành sản xuất và sự xuất sắc về công nghệ của nó. MECSPE là doanh nghiệp đến hội chợ kinh doanh duy nhất có sự tham gia của hơn 56.000 khách tham quan, có quyền ra quyết định (56.498 trong phiên bản 2019), từ các lĩnh vực chính của ngành công nghiệp sản xuất.

Hội chợ Bologna
Địa điểm mới, cơ hội thị trường mới
Sự chú ý của MECSPE đối với các công ty trưng bày cũng được đo bằng sự can đảm đưa ra các quyết định quan trọng, chẳng hạn như chuyển địa điểm triển lãm đến Trung tâm Triển lãm Bologna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.