Từ 8h - 20h, Tất cả các ngày trong tuần ( trừ ngày lễ )
02422620909 Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Certificati

EN ISO 9001:2015

I migliori

#1 PER LA GRAFITE

Yes, we care!

REUSE PHILOSOPHY

Dịch vụ

Dịch vụ Eco EDM

Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ phân tích, tư vấn và hỗ trợ cho các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bắt đầu từ các nghiên cứu khả thi, chúng tôi có thể hiện thực hóa ý tưởng của bạn ở mức độ kỹ thuật. Tư vấn của chúng tôi cho phép các nhà quản lý hiểu được dự án nào có thể tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp của họ và dự án nào không thông qua việc áp dụng các công nghệ hiện có, quản lý chất lượng, tối ưu hóa thời gian sản xuất và phân tích chi phí.

Nếu nghiên cứu khả thi thành công, chúng tôi có thể thực hiện thiết kế và kỹ thuật các bộ phận với thế hệ trạm CAD-CAM hiệu suất cao mới nhất và sau đó tối ưu hóa các giai đoạn cho sản xuất trong tương lai.

Với 12 trung tâm gia công, trong đó có 5 trung tâm với năm trục, hai rô bốt Erowa và 6 máy dây, Tecno EDM có thể tạo ra các nguyên mẫu đầu tiên, kiểm tra chất lượng và chức năng của chúng trong các trạm thử nghiệm CNC của chúng tôi và sau đó nâng tốc độ sản xuất.

Nghiên cứu khả thi

Thiết kế

Kỹ thuật

Công nghiệp hóa

Thiết kế hiệu quả

Phát triển phần mềm cơ sở cho máy CNC

Cấu trúc nguyên mẫu

Gia công bằng máy CNC 5x

Nghiên cứu khả thi

Gia công bằng máy CNC 5x

Nghiên cứu khả thi